Voor en door buurtbewoners.

Buurtnieuws

Weer goud voor het Parkhuis!

Het Parkhuis heeft het gouden PREZO-kwaliteitskeurmerk behaald. Zij is de eerste zorginstelling in de regio Dordrecht die getoetst is aan de hand van het nieuwe Prezo normen kader 2017. Met PREZO 2017 wordt met nadruk aandacht besteed aan het landelijke kwaliteitskader voor verpleeghuiszorg. Hierbij wordt extra gekeken naar wat cliënten (en hun naasten) belangrijk vinden. Natuurlijk benadrukt elke zorginstelling dat de cliënt centraal staat, maar het ook echt waarmaken is een heel ander verhaal.

Met het behalen van dit keurmerk laat het Parkhuis zien dat het staat voor verantwoorde zorg van hoge kwaliteit. Op 30 augustus jl. werd het keurmerk onder toeziend oog van de cliëntenraad, ondernemingsraad en medewerkers officieel uitgereikt aan bestuurder Paul van Gennip.

Een kleine greep uit het rapport
“Alle medewerkers zijn heel open en transparant, ook als zaken nog niet helemaal goed zijn. De kernwaarden zijn terug te vinden en te voelen. Professionaliteit en betrokkenheid van medewerkers en hun persoonlijke aandacht voor cliënten vallen op. En er is lof over de samenwerking met/betrokkenheid van de cliëntenraad, ondernemingsraad, raad van toezicht en de bestuurder”, zo omschreef de voorzitter van de externe auditcommissie het enthousiasme en het hart voor de zorg dat hij heeft ervaren in het Parkhuis.

Bijzonder trots!
Paul van Gennip is bijzonder trots op het behaalde keurmerk: “Het is fantastisch dat wij dit gouden keurmerk 2017 behaald hebben! Het keurmerk is een bekroning op het werk van onze medewerkers en vrijwilligers. Dankzij hun deskundigheid en persoonlijke inzet kan het Parkhuis haar zorg- en dienstverlening op hartverwarmende en bekwame wijze inzetten voor cliënten en hun naasten in hun leven met dementie (ook op jonge leeftijd), Korsakov en psychiatrische problemen op oudere leeftijd. En daar doen wij het voor. Zo’n keurmerk is fraai, maar dat neemt niet weg dat er ook bij ons wel eens wat fout kan gaan. Zo’n fout zien en ervan leren, is dan zeker zo belangrijk.

Wat is PREZO?
PREZO staat voor PRE(staties) in de ZO(rg) en is een landelijk kwaliteitskeurmerk.

Nieuws van dordtcentraal uit uw wijk.

Actueel

Parkhuis kiest voor zonne-energie

DORDRECHT – Op het dak van het Parkhuis aan de Haaswijkweg Oost zijn 480 zonnepanelen geplaatst. Ook op het dak van de Werkplaats aan de Egstraat liggen sinds kort zo’n zestig panelen. En daarnaast komen er op het dak van het Dijckhuis voor het einde van het jaar nog eens 166 zonnepanelen. In totaal leveren deze panelen een jaarlijkse besparing op van 18.000 euro op de elektriciteitsrekening van de zorginstelling. De Werkplaats gaat vrijwel geheel op zonne-energie draaien, de hoofdlocatie voor 10 tot 15 procent en het Dijckhuis voor ongeveer 25 procent.

Actueel

Kweekschoolklas na vijftig jaar weer bijeen

DORDRECHT – Vijftig jaar geleden zaten ze samen op de kweekschool in Dordrecht. Eerst aan de Binnen Walevest, later aan de Hugo van Gijnweg. Inmiddels zijn ze allemaal in de zeventig. Tijd voor een reünie, vonden Ger Sels, Bas de Koning, Ed Hanewinckel. Bijna de complete klas werd opgespoord. Gisteren was het moment van weerzien.

Actueel

Megadrukte bij Ladies Night in kerstsfeer

DORDRECHT – Gezien de toeloop woensdagavond tijdens de Ladies Night bij Tuinwereld Dordrecht kijken veel mensen uit naar de feestmaand. Het was zo druk dat het vinden van een parkeerplaats een uitdaging was. Het restaurant moest zelfs tijdelijk de deuren sluiten, omdat anders de wachttijden te veel zouden oplopen. Natuurlijk is er de komende tijd ook nog volop gelegenheid om de kerstsfeer te komen proeven in het tuincentrum aan de Provincialeweg.