Voor en door buurtbewoners.

Buurtnieuws

Weer goud voor het Parkhuis!

Het Parkhuis heeft het gouden PREZO-kwaliteitskeurmerk behaald. Zij is de eerste zorginstelling in de regio Dordrecht die getoetst is aan de hand van het nieuwe Prezo normen kader 2017. Met PREZO 2017 wordt met nadruk aandacht besteed aan het landelijke kwaliteitskader voor verpleeghuiszorg. Hierbij wordt extra gekeken naar wat cliënten (en hun naasten) belangrijk vinden. Natuurlijk benadrukt elke zorginstelling dat de cliënt centraal staat, maar het ook echt waarmaken is een heel ander verhaal.

Met het behalen van dit keurmerk laat het Parkhuis zien dat het staat voor verantwoorde zorg van hoge kwaliteit. Op 30 augustus jl. werd het keurmerk onder toeziend oog van de cliëntenraad, ondernemingsraad en medewerkers officieel uitgereikt aan bestuurder Paul van Gennip.

Een kleine greep uit het rapport
“Alle medewerkers zijn heel open en transparant, ook als zaken nog niet helemaal goed zijn. De kernwaarden zijn terug te vinden en te voelen. Professionaliteit en betrokkenheid van medewerkers en hun persoonlijke aandacht voor cliënten vallen op. En er is lof over de samenwerking met/betrokkenheid van de cliëntenraad, ondernemingsraad, raad van toezicht en de bestuurder”, zo omschreef de voorzitter van de externe auditcommissie het enthousiasme en het hart voor de zorg dat hij heeft ervaren in het Parkhuis.

Bijzonder trots!
Paul van Gennip is bijzonder trots op het behaalde keurmerk: “Het is fantastisch dat wij dit gouden keurmerk 2017 behaald hebben! Het keurmerk is een bekroning op het werk van onze medewerkers en vrijwilligers. Dankzij hun deskundigheid en persoonlijke inzet kan het Parkhuis haar zorg- en dienstverlening op hartverwarmende en bekwame wijze inzetten voor cliënten en hun naasten in hun leven met dementie (ook op jonge leeftijd), Korsakov en psychiatrische problemen op oudere leeftijd. En daar doen wij het voor. Zo’n keurmerk is fraai, maar dat neemt niet weg dat er ook bij ons wel eens wat fout kan gaan. Zo’n fout zien en ervan leren, is dan zeker zo belangrijk.

Wat is PREZO?
PREZO staat voor PRE(staties) in de ZO(rg) en is een landelijk kwaliteitskeurmerk.

Nieuws van dordtcentraal uit uw wijk.

Actueel

Artilleriemonument Dubbeldam verplaatst

DORDRECHT – Na de herinrichting van het Damplein was het Artilleriemonument al een klein stukje opgeschoven. Op verzoek van de Stichting Artilleriemonument Dubbeldam is het nu opnieuw verplaatst. Het monument staat nu net buiten het plein, op de hoek van de Elzenlaan en de Dubbelsteijnlaan-Oost. Deze locatie is geschikter om de jaarlijkse herdenking te houden. Elk jaar in mei wordt de inzet van het artillerieregiment van het Nederlandse leger herdacht die in mei 1940 probeerde de opmars van de Duitsers probeerden te stuiten. Daarbij sneuvelden zes leden van de afdeling. Hun namen zijn op de zuil zijn vermeld.

Actueel

De Dubbel dicht voor renovatie

DORDRECHT – De zwemleskinderen van De Dubbel hebben een brief ontvangen over de langverwachte renovatie van het Dubbeldamse zwembad. Als alles volgens plan verloopt, gaat het bad in september dicht voor de verbouwing. Die moet in juni 2020 afgerond zijn. De hoop is dat vanaf de start van het buitenseizoen in mei van dat jaar weer gezwommen kan worden in De Dubbel.

Actueel

VIDEO: Honderden karpers uitgezet in Dordtse vijvers en singels

DORDRECHT – De visstand in de Dordtse singels en vijvers is de laatste jaren flink uitgedund. Baggerwerkzaamheden, vroeg intredende winters en bevissing door aalscholvers zijn belangrijke oorzaken. De Verenigde Hengelsport Regio Dordt (VHRD), een club met meer dan drieduizend leden, gaat daar verandering in brengen. Zaterdag werden honderden karpers en andere soorten uitgezet bij de vijver naast Winkelcentrum Sterrenburg. Daarna komen de Nassauweg, de Gravensingel, Haaswijkweg en het Simon Vestdijk-erf aan de beurt.