Voor en door buurtbewoners.

Buurtnieuws

Wordt u onze nieuwe bemiddelaar?

U loopt uw straat in en zwaait naar de buurvrouw, ze glimlacht en steekt haar hand op. Gedachteloos stapt u uw woning binnen. Stelt u zich nu eens voor dat de buurvrouw u negeert, of dat u ruzie met elkaar hebt. Dit kan thuiskomen stressvol maken en het woonplezier laten verdwijnen. Lijkt het u leuk om buren te helpen om hun conflict samen op te lossen? Dan zoeken wij u!

Wat is buurtbemiddeling?
Ruzies of problemen tussen buren kunnen hoog opstapelen en het woongenot en de leefbaarheid in een buurt aantasten. Veelvoorkomende problemen zijn bijvoorbeeld geluidsoverlast, rommel of verschillende leefwijzen. Buurtbemiddelaars worden ingezet als buren er samen niet uitkomen. Een buurtbemiddelaar spreekt beide buren en begeleidt ze bij het onderling oplossen van hun conflict.

Buurtbemiddelaar
Kunt u goed luisteren? Bent u geïnteresseerd in het verhaal achter een klacht of probleem? Vindt u het een uitdaging om mensen in gesprek te brengen? We zijn op zoek naar mensen die beschikken over goede sociale vaardigheden, die onbevooroordeeld naar anderen kunnen luisteren en in een conflict onpartijdig kunnen blijven.

Training en begeleiding
Het is boeiend, nuttig en afwisselend vrijwilligerswerk. Het kost u gemiddeld enkele, door u zelf te plannen, uren per maand. U krijgt een tweedaagse training in het voeren van bemiddelingsgesprekken. (Deze training vindt plaats op…) Naast de training ontvangt u begeleiding van een coördinator, bijscholing en er is geregeld uitwisseling van ervaringen met de collega-bemiddelaars.

Interesse?

Meldt u dan aan bij Nilüfer Çankaya via telefoonnummer 078 750 89 69 of per e-mail buurtbemiddeling@meeplus.nl

 

Nieuws van dordtcentraal uit uw wijk.

Actueel

Medewerkers van het Parkhuis bedanken elkaar

DORDRECHT – De maanden vanaf de komst van het coronavirus tot nu waren heftige maanden voor cliënten en hun naasten én de medewerkers van alle locaties van het Parkhuis. Dit werd versterkt door de uitbraak van het virus op de hoofdlocatie. Met behulp van een aantal sponsoren heeft het Parkhuis een leuke actie opgezet om medewerkers in het zonnetje te zetten. Medewerkers mochten een collega nomineren die volgens hen in aanmerking kwam voor een cadeau in de vorm van een pizzaoven. (Foto: Parkhuis)

Actueel

Bericht uit de ProefTuin

DORDRECHT – Thierry Dinjens doet maandelijks verslag vanuit ProefTuin BuitenZinnig op het terrein van De Hoop. Welke klusjes zijn er op dit moment in de tuin te doen?

Actueel

Nieuwe Thuis in Stadspolders en Dubbeldam

DORDRECHT – Deze week wordt samen met Dordt Centraal in Stadspolders en Dubbeldam huis-aan-huis een nieuwe editie van Thuis in Stadspolders & Dubbeldam bezorgd. Dit wijkmagazine verschijnt vijf keer per jaar en staat vol met verhalen uit beide wijken. Alle wijkmagazines zijn voor iedereen ook digitaal te lezen op deze website.